Sosyoloji

Yüksek Lisans Programı

Başvuru koşulları ve belgeleri

Başvurunuzun tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgeleri içeren başvuru dosyanızı belirtilen adrese teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarını tamamlayan adaylar mülakata davet edilirler. Programın öğretim üyeleri tarafından mülakata alınan ve mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan adaylar programa kayıt olmaya hak kazanacaktır. 

 • Online ve matbu başvuru formları,
 • Lisans diploması,
 • Lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transcript),
 • İki adet referans mektubu, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans mezunlarından referans mektubu istenmez)
 • Özgeçmiş,
 • Tezli program için ALES sınav sonucu sözel, eşit ağırlıklı ya da sayısal 55 puan ve üzeri veya GRE sınav sonucu Sayısal Puan 610 (yeni sisteme göre 149) ve üzeri ya da GMAT  sınav sonucu 450 ve üzeri almış olmak (Tezsiz program için geçerli değildir.)
 • İngilizce dil yeterlilik belgesi
  TOEFL IBT ≥ 72, TEOFL CBT ≥ 198, TOEFL PBT ≥531, ÜDS YDS KPDS ≥ 60,  BİLET (BİLGİ English Test) ≥ 70
 • Adayın yapmayı planladığı akademik çalışmaya dair genel bir çerçeve çizen, 5000-6000 vuruşu (boşluklar dahil) geçmeyen bir adet niyet mektubu. Programımızın tezsiz kısmına başvuracaklardan niyet mektubu istenmez.
 • Ayrıca dileyen adaylar, önceden yapmış oldukları bir akademik çalışma örneğini de dosyalarına ekleyebilirler. 

Başvuruların Teslimi
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
santralistanbul Kampüsü – E2
Eski Silahtarağa Elektrik Santrali
Kazim Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp / İSTANBUL