Sosyoloji

Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nın amaçları birkaç başlık altında toplanabilir. Lisans eğitimleri sosyoloji alanında olsun veya olmasın, çalışmalarını sosyal bilimlerde sürdürmek isteyenlere temel ve aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, onları bilimsel araştırma yapmaya hazırlayacak donanımı edindirmek bu amaçların önde gelenlerinden birisidir. Ayrıca program, günümüz sosyal hayatının önemli bir bileşeni olan sivil toplum örgütlerinde veya araştırma merkezlerinde çalışmak isteyen ya da içinde yaşadığı toplumla ilgili derinlikli ve kavrayıcı bir perspektife ulaşmak isteyen kişilere ihtiyaç duydukları teorik ve metodolojik araçları sunuyor. Özellikle akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilerimize, özgün bir araştırma yapma, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve berrak biçimde ifade edebilme ve belki hepsinden de önemlisi doğru soruları doğru şekilde sorabilme becerilerini kazandırmayı önemsiyor; böylece doktora başvuru sürecinde ve sonrasında kendilerine destek olmayı hedefliyoruz.

Sosyolojik sorgulamanın esaslarını veren temel derslerin yanında, çeşitli ilgi alanlarına yönelik esnek bir içerik sunuyoruz. Tarih, Kültürel Çalışmalar, Karşılaştırmalı Edebiyat, Siyaset Bilimi gibi diğer bölümlerden alabileceğiniz seçmeli derslerle, bölüm seminerleri, atölyeler ve okuma grupları ile zengin bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.  Öğretim kadrosu da bu zenginliğin bir parçası. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nın, sosyolojinin yanı sıra antropoloji, coğrafya, tarih gibi farklı disiplinlerden gelen; etnik çatışma, ırkçılık, milliyetçilik, vatandaşlık, beden sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, toplumsal eşitsizlik, iş yaşamı, postkolonyal kuram, küreselleşme, oryantalizm, kent çalışmaları, ekoloji alanlarında çalışan öğretim üyeleriyle disiplinler arası iş yapabilen bir bölüm olması yüksek lisans öğrencilerimize önemli avantajlar sağlıyor.

Öğrencilerimizin ufkunu ve çalışma alanını genişletmeyi amaçlayan ortak çalışmalarımız üniversitemizin diğer bölümleriyle sınırlı olmayıp Tarih Vakfı, Hrant Dink Vakfı, Toplumsal Araştırmalar Derneği, Eğitim Reformu Girişimi gibi pek çok sivil toplum örgütünü de kapsamaktadır. Bu kurumlarla yüksek lisans öğrencilerimizin eklemlenebileceği ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu işbirliklerinin de katkısıyla programımız eğitim, ayrımcılık, geçmişle yüzleşme, medyada nefret söylemi gibi öncü çalışmaların yapıldığı bir yer haline geliyor. 

Siz de biliyorsunuz:  İstanbul Bilgi Üniversitesi, kültürel hayata yön veren akademisyenlerin olduğu, Türkiye'de gündem belirleyen pek çok konferansın, tartışmanın yapıldığı bir kurum olarak öne çıkıyor. “Laureate International Universities" ağının bir bileşeni haline gelerek uluslararası bağlantılarını güçlendirmesi, kapalı kapılar ardına gömülmemiş, şehrin merkezindeki tarihî Santral kampüsünde faaliyetlerine devam etmesi onu ayrıcalıklı kılan diğer bazı özellikleri. Programımıza dahil olacak yüksek lisans öğrencileri, aynı zamanda bu kurumun bir parçası olarak farklı bağlantılar kurma fırsatını yakalıyorlar. Ama esas farklılığımız, “bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, öğrencileri ile akademik kadronun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları istisnasi bir ortam” sunmamızda yatıyor.    

Tez yazmayı tercih etmeyen öğrencilerimiz ise onun yerine iki ders daha alacaklar ve aynı zamanda bir yüksek lisans projesi hazırlayacaklardır.